Giỏ hàng của bạn
Dữ liệu đã chọn:
Phim lẻ: 0 phim / 0 GB
Phim bộ: 0 phim / 0 GB
Ca nhạc: 0 phim / 0 GB
Đơn giá

Đơn hàng bạn chọn có 0 phim dung lượng 0 GB.

Giá tiền copy tính theo phim là: 0 k

Giá tiền copy tính theo dung lượng < 200GB là: 100k

- Bạn cần đăng nhập

Sửa đơn hàng theo ID phim

* Nhập vào danh sách mã số phim HD, mỗi mã số một dòng

Đặt tên đơn hàng (Có thể bỏ qua và nhấn đặt hàng luôn):


Nội dung đơn hàng:

Bạn muốn giao dịch thế nào

Hãy gọi cho tôi

Tôi sẽ đến các địa chỉ của HD1 (Xem bản đồ)

HD1 hãy đến địa chỉ của tôi (Tham khảo Chi phí)

ĐƠN HÀNG ĐÃ HOÀN THÀNH

  • Cố lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện.
    Lỗi được thông báo là :
    Unknown column 'table_cart_info.size' in 'field list'
    Truy v?n c� l?i: SELECT DISTINCT table_cart.id_cart,table_cart_info.id,table_cart_info.name_cart,table_cart_info.process,table_cart_info.size,table_cart_info.price FROM table_cart,table_cart_info WHERE table_cart.finish = 1 AND table_cart.id_customer='' AND table_cart_info.id_cart = table_cart.id_cart ORDER BY table_cart.id_cart DESC LIMIT 0,30
    Thông báo lỗi : Click vào đây